Dział farmacji szpitalnej

Kierownik:
Marta Gurzińska
tel. 89 678 53 61

Dział farmacji szitalnej zajmuje się:

  • organizowaniem zaopatrzenia szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne;
  • wydawaniem produktów leczniczych na oddziały i działy szpitalne;
  • utrzymaniem i właściwym przechowywaniem zapasów produktów leczniczych;
  • prowadzeniem ewidencji zakupionych produktów leczniczych;
  • prowadzeniem ewidencji uzyskiwanych darów produktów leczniczych.