Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://www.wzlp.pl/ .

 

Czytaj więcej...