Komisja ds. etyki

W WOJEWÓDZKIM ZESPOLE LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO

działa KOMISJA DO SPRAW ETYKI w składzie:

 

 • Przewodnicząca:

specjalista psychiatra Małgorzata Borkowska – Sztachańska zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

 • Sekretarz:

Renata Kowalczyk - sekretarka medyczna

 • Członkowie:

- mgr Wioletta Gadecka -zastępca dyrektora ds. Pielęgniarstwa konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego

- specjalista psychiatra Lech Gadecki- ordynator Oddziału I konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii

 - specjalista psycholog kliniczny Ewa Koziatek-Maślanka konsultant wojewódzki w dziedzinie psychologii

- specjalista psychiatra Agnieszka Wasilewska starszy asystent- Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

- specjalista psychiatra dzieci i młodzieży Leokadia Burakiewicz ordynator Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży

- Halina Zembrzuska pielęgniarka oddziałowa- Oddział Ogólnopsychiatryczny I

 

ZADANIA KOMISJI DO SPRAW ETYKI

 1. Zapewnienie ochrony praw pacjentów oraz ich dobrostanu zgodnie z zasadami etyki medycznej oraz zapisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 2. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej zasad etycznego postępowania w medycynie i opiece zdrowotnej.
 3. Pomoc rodzinom pacjentów w rozwiązywaniu problemów etycznych związanych z podjęciem decyzji dotyczących ubezwłasnowolnienia pacjenta
 4. Udzielanie pomocy lekarzom, pacjentom i ich rodzinom w podejmowaniu trudnych decyzji etycznych dotyczących skierowania, przyjęcia i leczenia bez zgody w placówkach lecznictwa psychiatrycznego i Domach Pomocy Społecznej.
 5. Rozwiązywanie problemów etycznie wątpliwych w relacji osoba wykonująca zawód medyczny → pacjent, pacjent → osoba wykonująca zawód medyczny oraz relacji pomiędzy pracownikami.
 6. Reagowanie na zgłaszane przypadki nieprzestrzegania obowiązującego w Szpitalu Kodeksu Etyki Pracownika, Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz Kodeksu Etyki Pielęgniarki i Położnej.

                              

 TRYB ZGŁASZANIA WNIOSKÓW

 • Zgłaszanie wniosków do rozstrzygnięcia przez Zespół może się odbywać przez:

   - zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres e’mail Sekretarza Komisji Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   - zgłoszenie pisemne przez Sekretariat Szpitala w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Komisji do Spraw Etyki.

 • pacjenci Szpitala, którzy mają problemy natury etycznej
 • Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.