Poprawa dostepności dla niepełnosprawnych oraz wykoananie szatni zbiorczej persolnelu medycznego

flaga i godlo

Poprawa dostępności Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie dla niepełnosprawnych oraz wykonanie szatni zbiorczej personelu medycznego wraz z wyposażeniem

 

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie realizuje projekt " Poprawa dostępności Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie dla niepełnosprawnych oraz wykonanie szatni zbiorczej personelu medycznego wraz z wyposażeniem ".

Na realizację zadania WZLP w Olsztynie otrzymał dotację w kwocie 880.293 zł przyznaną w ramach wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem COVID-19.

Przedmiotem projektu jest poprawa doprawa dostępności Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W ramach inwestycji zostaną wyremontowane i zmodernizowane pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pacjentów Zespołu Przychodniu Specjalistycznych oraz w budynku terapeutyczno- administracyjnym. Remont i modernizacja wejścia głównego od strony ul. Wojska Polskiego, remont i modernizacja wejścia do parterowej bryły Zespołu Przychodni, remont i modernizacja wejścia do Oddziału V Dziennego z pododdziałem Rehabilitacyjnym , wykonanie barier ochronnych z naprawą zewnętrznego biegu schodowego wejścia Oddziału Dziecięco- Młodzieżowego. Wykonanie szatni zbiorczej personelu medycznego wraz z wyposażeniem.

Remont i modernizacja oddziałów szpitalnych ogólnopsychiatrycznych

flaga i godło

Remont i modernizacja oddziałów szpitalnych ogólnopsychiatrycznych  Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

 

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie realizuje projekt " Remont i modernizacja oddziałów szpitalnych ogólnopsychiatrycznych  Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie".

Na realizację zadania WZLP w Olsztynie otrzymał dotację w kwocie 500.000 zł przyznaną w ramach wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem COVID-19 - dofinansowanie części kosztów niekwalifikowanych oraz 17,5%kosztów kwalifikowanych opisanego wyżej projektu.

Przedmiotem projektu jest poprawa jakości świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień udzielanych w Oddziale III oraz II ogólnopsychiatrycznym Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego.

W ramach inwestycji zostaną wyremontowane i zmodernizowane Oddziały II i III ogólnopsychiatryczne, wyremontowane zostaną sale chorych, pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pacjentów, gabinety lekarskie, sale terapii zajęciowej oraz gabinety zabiegowe oraz przebudowa i wyposażenie pomieszczeń administracyjnych. Zostanie również wykonana wymiana dźwigu osobowo-towarowego. Zakupione zostanie również wyposażenie oraz sprzęt medyczny, min.: przenośny aparat EKG, defibrylator, przenośny generator ozonu.