e-Rejestracja

logo

"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.

 

Medyczny Portal Informacyjny

 

Projekt unijny

logo

"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

   Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie realizuje projekt "Rozbudowa infrastruktury informatycznej WZLP w Olsztynie w celu poprawy jakości i dostępności usług medycznych".

   Przedmiotem projektu jest kompleksowa informatyzacja szpitala. Technologie budowy poszczególnych elemementów przełożą się na wysoką jakość oferowanych usług medycznych. Złożona struktura systemu pozwoli na bezpieczny i szybki przepływ informacji, prowadzących do sprawnej organizacji wewnętrznej oraz sprawnej obsługi pacjentów.

   Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013" oraz budżetu samorządu województwa Warmińsko - Mazurskiego.