Izba Przyjęć

Pielęgniarka oddziałowa:
Katarzyna Sachryn
tel. 89 678 53 73

   Na Izbę Przyjęć pacjenci mogą zgłosić się sami lub z rodziną. Przywozi ich również pogotowie ratunkowe, a osoby leczone na podstawie wyroku sądu dowozi policja. Każdy zgłaszający się na leczenie szpitalne powinien mieć ze sobą skierowanie, dowód tożsamości.

 

Prawa Pacjenta: