O nas

Szpital dziś:

   Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie jest jedynym szpitalem psychiatrycznym w mieście. Swoim działaniem obejmuje mieszkańców województwa Warmińsko - Mazurskiego, jak również udziela świadczeń mieszańcom innych województw. Jest największym tego typu szpitalem w regionie, który posiada oddział dzienny oraz oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży. Rocznie w szpitalu leczy się ponad 4500 pacjentów, a poradnie specjalistyczne udzielają ponad 31 tysięcy porad.

Liczba i struktura łóżek/miejsc:
 • Oddział I ogólnopsychiatryczny- 60 łóżek
 • Oddział II ogólnopsychiatryczny - 60 łóżek
 • Oddział III ogólnopsychiatryczny - 60 łóżek
 • Oddział kliniczny ogólnopsychiatryczny IV- 40 łóżek
 • Oddział dzienny psychiatryczny z oddziałem rehabilitacji psychiatrycznej - 30 miejsc
 • Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży - 32 łóżka
 • Oddział terapii uzależnienia od alkoholu - 42 łóżka
 • Pododdział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu - 12 miejsc
 • Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych z pododdziałem leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych - 45 łóżek

Razem: 381 miejsc/ łóżek

   Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie jest podmiotem leczniczym prowadzonym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.

   WZLP prowadzony jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

   Organem założycielskim Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie jest Samorząd województwa Warmińsko - Mazurskiego. Siedzibą jest miasto Olsztyn, a obszarem działania województwo Warmińsko - Mazurskie.

 

Misja szpitala

"Człowiek przede wszystkim - to takie proste"

   Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie udziela specjalistycznych świadczeń zdrowotnych osobom z zaburzeniami psychicznymi. Naszym pacjentom gwarantujemy wysokiej jakości usługi obejmujące: diagnozę, farmakoterapię, rehabilitację oraz profesjonalną opiekę pielęgniarską. Nasza kadra to doświadczeni i wykwalifikowani specjaliści, uczestnicy wielu kursów i szkoleń specjalistycznych.

   Proponujemy różne formy opieki, całodobową, ambulatoryjną, środowiskową lub pobyt dzienny.

   Przewidujemy i zaspakajamy potrzeby zdrowotne naszych pacjentów oraz naszych pracowników. Dbamy o profesjonalną organizację pracy. Tworzymy atmosferę sprzyjającą powrotowi do zdrowia i zachęcającą do pracy cały zespół, wzbudzamy nadzieję. Każde nasze działanie jest i będzie podporządkowane wymaganiom i potrzebom człowieka który jest dla nas najważniejszy.

 

Wizja szpitala

   Najważniejszą sprawą dla placówki jest zdrowie pacjenta i jego zadowolenie z procesu leczenia i pobytu w szpitalu. Właśnie dlatego szpital będzie wciąż dążył do ciągłej poprawy jakości świadczonych usług medycznych.

   Pacjenci powinni odbierać Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie jako placówkę:

 • troszczącą się o pacjentów na najwyższym poziomie,
 • bezpieczną dla pacjentów, ich rodzin oraz pracowników,
 • z wykwalifikowaną kadrą, świadomą swoich zadań i zadowoloną z pracy,
 • najlepszą w regionie w dziedzinie leczenia chorób psychiatrycznych i uzależnień.

 

Umiejscowienie placówki w regionie i mieście

   Województwo Warmińsko - Mazurskie leży w północno - wschodniej części Polski. Składa się z historycznych krain Warmii, Mazur i Powiśla. Z uwagi na swoje walory przyrodnicze uważane jest za jeden z najpiękniejszych regionów Polski.

   Województwo Warmińsko - Mazurskie jest czwartym co do wielkości regionem Polski o powierzchni ponad 24 tysięcy kilometrów kwadratowych.

 •    Podział administracyjny: 116 gmin i 21 powiatów.
 •    Stolica regionu: Olsztyn (175 482 mieszkańców)
 •    Inne miasta: Elbląg(123 977 mieszkańców), Ełk (59 370 mieszkańców)
 •    Powierzchnia województwa to w 29,9% lasy, 6% wody i 46,3% użytki rolne.

   Województwo Warmińsko - Mazurskie zajmuje ponad 1,4 miliona osób. Najwięcej mieszka w powiecie olsztyńskim (112,440 osób), ostródzkim (105,604 osób) i iławskim (89,908 osób). Natomiast najmniej w powiatach węgorzewskim (23,738 osób), gołdapskim (27,062 osób) i nidzickim (33,971).

   Społeczeństwo województwa jest stosunkowo młode: 23,2% mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym, 63,5% w wieku produkcyjnym i 13,3% w wieku poprodukcyjnym.

   Olsztyn - stolica województwa Warmińsko - Mazurskiego - położony na Warmii na Pojezierzu Olsztyńskim. Jest największym miastem regionu pod względem liczby ludności (172 tys.) i obszaru (88km2). Olsztyn to ważny ośrodek naukowy, mieści się w nim Uniwersytet Warmińsko - Mazurski, cztery inne uczelnie wyższe oraz instytuty badawcze. Położony wśród lasów, posiadający 10 jezior w granicach administracyjnych, jest atrakcyjnym miejscem pobytu i dogodną bazą wypadową dla turystów chcących poznać Warmię i Mazury. W granicach miasta funkcjonuje  siedem szpitali, w tym cztery jednostki samorządowe. Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego jest jedyną tego typu placówką medyczną w mieście. Położony w granicach miasta, przy alei Wojska Polskiego i ulicy Sybiraków

Dojazd komunikacją miejską: linie 107, 110, 117, 309