Oddział leczenia zespołów abstynencyjnych

Ordynator:
Agnieszka Wasilewska
tel. 89 678 53 76

 

Pielęgniarka oddziałowa:
Anna Oleksiak
tel. 89 678 53 69

 

Punkt Pielęgniarski:
tel. 89 678 53 19

   Oddział prowadzi  leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych, w tym powikłanych majaczeniem i napadami padaczkowymi, leczenie innych psychoz alkoholowych, zaburzeń świadomości oraz poalkoholowych niepsychotycznych zaburzeń psychicznych, detoksykację i rozpoczęcie terapii pacjentów zobowiązanych do leczenia odwykowego postanowieniami sądu, przeprowadzanie na zlecenie sądów, obserwacji szpitalnej w celu wydania opinii sądowo - psychiatrycznej (w sprawach karnych, jak też w kierunku uzależnienia od alkoholu).