Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży

Ordynator:
Anna Królak-Sawczuk
tel. 89 678 53 74

 

Pielęgniarka oddziałowa:
Małgorzata Oporska
tel. 89 678 53 03

   To jedyny oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży w województwie Warmińsko - Mazurskim. Leczone są na nim dzieci od czwartego do osiemnastego roku życia. Oddział zajmuje się leczeniem wszelkiego typu zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży, m.in. nadpobudliwości, nerwic dziecięcych, zaburzeń odżywiania. Na oddziale nie jest prowadzona długoterminowa terapia uzależnień.

   Na leczenie nieletnich potrzeba jest zgoda rodziców. Przy oddziale funkcjonuje Szkoła Podstawowa nr 21 oraz Gimnazjum nr 19, w których dzieci i młodzież mogą kontynuować naukę.