Oddziały ogólnopsychiatryczne

 

Oddział I Ogólnopsychiatryczny

 
Koordynator:
Lech Gadecki
tel. 89 678 52 75

 

Pielęgniarka oddziałowa:
Katarzyna Szczucińska
tel. 89 678 53 26
 

Oddział II Ogólnopsychiatryczny

 
Ordynator:
Teresa Kupeć
tel. 89 678 52 81

 

Pielęgniarka oddziałowa:
Danuta Magun
tel. 89 678 53 14

 

Oddział III Ogólnopsychiatryczny

 
Ordynator:
Aneta Jaroszewska
tel. 89 678 52 74

 

Pielęgniarka oddziałowa:
Elżbieta Choroszucha
tel. 89 678 52 76

 

Oddział Kliniczny Ogólnopsychiatryczny IV

 
Ordynator:
Wojciech Dumara
tel. 89 678 53 29

 

Pielęgniarka oddziałowa:
Alicja Rutkowska - Rubas
tel. 89 678 53 64

   Oddziały ogólnopsychiatryczne I ,II i III zajmują się leczeniem zaburzeń psychicznych, w tym schizofrenii, zaburzeń depresyjnych, nawracających, afektywnych dwubiegunowych, schizoafektywnych, lękowych. Lęczone są w nich także zaburzenia występujące w przebiegu ograniczonych zaburzeń osobowości oraz upośledzeń umysłowych. Na oddziałach udzielana jest również pomoc psychiatryczna i psychologiczna w stanach stresu pourazowego.

   Na oddziale IV leczone są zaburzenia psychiczne osób po sześcdziesiątym roku życia. Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem otępień, zaburzeń depresyjnych, psychotycznych wieku podeszłego, psychoz, zaburzeń nerwicowych i lękowych osób starszych.