Odwiedziny

ODWIEDZINY

 

W Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego z uwagi na sytuację epidemiologiczą zostaje utrzymane ograniczenie odwiedzin chorych w szpitalu, które są możliwe tylko w sytuacjach szczegółnych, o których zdecyduje ordynator/lekarz oddziału.

(Zarz.wew.nr 27/2021)

 

Zespół kontroli Zakeżeń Szpitalnych

Oferta oddziału 5

ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY

Z PODODDZIAŁEM REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ

Koordynator: Józef Korbut tel. 89 678 53 32

Pielęgniarka oddziałowa: Jolanta Ewertowska tel. 89 678 53 51

Oddział zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem osób z zaburzeniami psychicznymi: zaburzeniami psychotycznymi i niepsychotycznymi (zaburzeniami osobowości, nerwicowymi) oraz rehabilitacją psychiatryczną wczesną i późną.

Oddział dysponuje 30 miejscami. W oddziale nie są leczone osoby z rozpoznaniem uzależnienia (jako schorzeniem zasadniczym).

Korzystanie ze świadczeń oddziału możliwe jest po otrzymaniu skierowania z Poradni Zdrowia Psychicznego, ewentualnie od lekarza rodzinnego, po zakwalifikowaniu przez koordynatora oddziału. Możliwość korzystania ze świadczeń oddziału wynosi:

- dla pacjentów pododdziału terapeutycznego do 60 dni roboczych,

- dla pacjentów pododdziału rehabilitacyjnego do 80 dni roboczych.

Pacjenci kończący leczenie w oddziałach stacjonarnych ogólnopsychiatrycznych mają możliwość kontynuowania leczenia w tutejszych warunkach.

Oddział zapewnia leki psychiatryczne oraz dwa posiłki dziennie.

Oddział pracuje w dni robocze - od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 - 15.00.

Oddział:

- ma koedukacyjny charakter dla dorosłych powyżej 18 roku życia,

- zapewnia świadczenia w dni ustawowo zwane roboczymi, w trybie ciągłym.

Oferta_oddziału

Życzenia

wishes3 thanks

Ogłoszenie

Ogłosznie kiosk