Odwiedziny

ODWIEDZINY

 

W Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego z uwagi na sytuację epidemiologiczą zostaje utrzymane ograniczenie odwiedzin chorych w szpitalu, które są możliwe tylko w sytuacjach szczegółnych, o których zdecyduje ordynator/lekarz oddziału.

(Zarz.wew.nr 27/2021)

 

Zespół kontroli Zakeżeń Szpitalnych

Oferta oddziału 5

ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY

Z PODODDZIAŁEM REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ

Koordynator: Józef Korbut tel. 89 678 53 32

Pielęgniarka oddziałowa: Jolanta Ewertowska tel. 89 678 53 51

Oddział zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem osób z zaburzeniami psychicznymi: zaburzeniami psychotycznymi i niepsychotycznymi (zaburzeniami osobowości, nerwicowymi) oraz rehabilitacją psychiatryczną wczesną i późną.

Oddział dysponuje 30 miejscami. W oddziale nie są leczone osoby z rozpoznaniem uzależnienia (jako schorzeniem zasadniczym).

Korzystanie ze świadczeń oddziału możliwe jest po otrzymaniu skierowania z Poradni Zdrowia Psychicznego, ewentualnie od lekarza rodzinnego, po zakwalifikowaniu przez koordynatora oddziału. Możliwość korzystania ze świadczeń oddziału wynosi:

- dla pacjentów pododdziału terapeutycznego do 60 dni roboczych,

- dla pacjentów pododdziału rehabilitacyjnego do 80 dni roboczych.

Pacjenci kończący leczenie w oddziałach stacjonarnych ogólnopsychiatrycznych mają możliwość kontynuowania leczenia w tutejszych warunkach.

Oddział zapewnia leki psychiatryczne oraz dwa posiłki dziennie.

Oddział pracuje w dni robocze - od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 - 15.00.

Oddział:

- ma koedukacyjny charakter dla dorosłych powyżej 18 roku życia,

- zapewnia świadczenia w dni ustawowo zwane roboczymi, w trybie ciągłym.

Oferta_oddziału

Życzenia

wishes3 thanks

Ogłoszenie

Ogłoszenie o dokumentacji medycznej

Ogłoszenie o brakowaniu dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że planowane jest przeprowadzenie procedury brakowania (zniszczenia) dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 35, 10-228 Olsztyn w latach 1998-2000 r.

Osoby zainteresowane uzyskaniem oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia mogą ubiegać się o jej odbiór po uprzednim złożeniu stosownego wniosku.

Wnioski należy składać w Sekretariacie Zespołu lub Archiwum od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30 do dnia 31 sierpnia 2021 r. Po upływie w/w terminu dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zostanie przeznaczona do brakowania w sposób, uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

Dokumentacja medyczna zostanie wydana osobom uprawnionym za okazaniem dowodu tożsamości np. dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy.

Podstawa prawna: art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić pod numer tel: 89 678 53 55

Wniosek o wydanie dokumentacji do pobrania poniżej:

Wniosek o wydanie orgyniału dokumentracji medycznej