Konkurs ofert na wynajem lokalu o powierzchni 7,5 m2

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

ogłasza konkurs ofert na wynajem pomieszczenia położonego w Olsztynie przy ul. Wojska Polskiego 35 o powierzchni 7,5m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej nie będącej działalnością konkurencyjną do działalności WZLP.

Ogłoszenie

Formularz oferty

Wzór umowy