Dzierżawa powierzchni parkingu

Odpłatne udostępnienie przez Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie parkingu szpitala zlokalizowanego przy Alei Wojska Polskiego 35, w celu utworzenia i eksploatacji płatnego parkingu niestrzeżonego

 Załączniki:

1. Wzór umowy.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Mapa parkingu.

4. Odpowiedzi na zapytania z dnia 27.07.2018 r

5. Odpowiedzi na zapytania z dnia 03.08.2018 r.

6. Rozstrzygnięcia przetargu na parking