zatrudnimy

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie zatrudni na umowę zlecenia osobę do porządkowania archiwum medycznego PZP. Oferty cenowe proszę składać w sekretariacie Zespołu do dnia 30 czerwca 220r.

Przekazane dane adresowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania oraz przez wymagany okres archiwizacji . Kandydaci przystępując do postępowania wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Administratorem danych osobowych w czasie rekrutacji będzie Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, 10-228 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 35. Inspektor Ochrony Danych Osobowych - tel.89 678 53 49