Konkurs ofert na wynajem lokalu o powierzchni 7,5 m2

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

ogłasza konkurs ofert na wynajem pomieszczenia położonego w Olsztynie przy ul. Wojska Polskiego 35 o powierzchni 7,5m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej nie będącej działalnością konkurencyjną do działalności WZLP.

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na instalację automatu do napojów gorących

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

ogłasza konkurs ofert na instalację automatu do napojów gorących

1. Oznaczenie i powierzchnia lokalu: część korytarza położonego w budynku Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie przy ulicy Wojska Polskiego 35, oznaczonego w ewidencji gruntów obrębu 25 miasta Olsztyna numerami działek 2 i 4, księga wieczysta KW Nr  OL1O/00060373/6. Prawnym użytkownikiem lokalu jest Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie.

2. Przeznaczenie i zagospodarowanie lokalu: prowadzenie działalności handlowej – automat do napojów gorących

Czytaj więcej...

FUNDUSZ PREWENCYJNY PZU

FUNDUSZ PREWENCYJNY PZU


Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie informuje o otrzymaniu w roku 2019  kwoty 5000,00 zł z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie S.A.
Otrzymane środki zostały przeznaczone na zakup defibrylatora AED.

 

zbycie z użytkowania wyposażenia

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie posiada do zbycia wycofane   z użytkowania w tutejszym szpitalu wyposażenie ( krzesła, biurka, szafki, fotele, stoliki).

Czytaj więcej...

konkurs na wynajem pomieszczeń na aptekę

Konkurs ofert na wynajem pomieszczenia położonego w Olsztynie przy ul. Wojska Polskiego 35 o łącznej powierzchni 136,00 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

Czytaj więcej...