Zespół Leczenia Środowiskowego

Kierownik:
Tomasz Cieśliński
tel. 89 678 53 53

 

Pielęgniarki:
Jolanta Szymańska
Krystyna Woźnicka
Bożena Kuć
tel. 89 678 53 87

 

Psycholodzy:
Karolina Ged

   Pielęgniarki spotykają się z pacjentami w ich domach. Prowadzą rozmowy, w razie potrzeby robią zastrzyki, pomagają w sprawach socjalno - bytowych.