Piramida zdrowia

 

  W Oddziale Dziennym Psychiatrycznym z Pododdziałem Rehabilitacji Psychiatrycznej Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie kolejny już raz realizowane było zadanie publiczne którego celem było promowanie zdrowia psychicznego, zwiększenie świadomości i skuteczności edukacji zdrowotnej w zakresie zdrowego stylu życia, przygotowanie do samodzielnego organizowania sobie czasu wolnego poprzez podejmowanie aktywności.

Czytaj więcej...

Źródła zdrowia

Zadanie publiczne „Źródła zdrowia”

 

Miejsce realizacji zadania: Oddział Dzienny Psychiatryczny z Pododdziałem Rehabilitacji Psychiatrycznej. Zadanie realizowane było także w olsztyńskim Planetarium, Kinie „Helios” i Kinie „Awangarda 2” Teatrze Jaracza w Olsztynie a także na „ścieżkach zdrowia” w parku miejskim”Jakubowo”.

Czytaj więcej...

Kalejdoskop zdrowia

Zadanie publiczne „Kalejdoskop zdrowia-nowe przystanki” realizowany był w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym z Pododdziałem Rehabilitacji Psychiatrycznej. Zadanie realizowane było także w olsztyńskim Planetarium, Kinie „Helios” Teatrze Jaracza w Olsztynie a także na „ścieżkach zdrowia” w parku miejskim ”Jakubowo” w okresie od 01.05.2015 do31.10.2015r.

Czytaj więcej...

Programy

wm-logoZADANIA PUBLICZNE REALIZOWANE PRZY WSPARCIU FINANSOWYM ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W ROKU 2014

„Paleta kolorów- Barwy życia”

„Wiosna życia, czyli jak się nie dać starości”

„Przystanek zdrowie – nowe horyzonty”

„Drogowskazy - Wyprawa na leśną polanę po świeże powietrze”

Czytaj więcej...

Chcę żyć - nie biorę

   Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie realizuje projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego, zatytułowany "Chcę żyć - nie biorę". Działania są skierowane na profilaktykę uzależnień oraz zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej mieszkańców regionu.

Realizacja polega na:

  • prowadzeniu warsztatów terapeutycznych z pacjentami Oddziału Detoksykacyjnego dla Osób Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych,
  • wydaniu publikacji " Elementarz Anonimowego Narkomana", która jest pomocna w pracy terapeutycznej i służy wskazówkami wszystkim, którzy chcą wyjść z nałogu,
  • przeprowadzenie wykładów w październiku i listopadzie 2008r. dla 250 studentów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej.

Tematy prelekcji:

  1. Medyczne aspekty używania sybstancji psychoaktywnych i uzależnienia od nich - Wojciech Dumara, specjalista psychiatra
  2. Terapia uzależnienia od substancji psychoaktywnych - Katarzyna Brzezińska, specjalista terapii uzależnień
  3. Uzależnienie niechemiczne jako nowe zagrożenie we współczesnym świecie - Jakub Nikoniuk, magister pedagogiki, terapeuta NLP, dyplomowany pielęgniarz.

Partner projektu: Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego.