Ścieżki zdrowia

Oddział Dzienny Psychiatryczny z Pododdziałem Rehabilitacji Psychiatrycznej Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie kolejny już raz przystąpił do realizacji zadania publicznego promującego wiedzę, aktywność, zdrowy styl życia wśród osób z zaburzeniami psychicznymi.

Czytaj więcej...

Piramida zdrowia

 

  W Oddziale Dziennym Psychiatrycznym z Pododdziałem Rehabilitacji Psychiatrycznej Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie kolejny już raz realizowane było zadanie publiczne którego celem było promowanie zdrowia psychicznego, zwiększenie świadomości i skuteczności edukacji zdrowotnej w zakresie zdrowego stylu życia, przygotowanie do samodzielnego organizowania sobie czasu wolnego poprzez podejmowanie aktywności.

Czytaj więcej...

Źródła zdrowia

Zadanie publiczne „Źródła zdrowia”

 

Miejsce realizacji zadania: Oddział Dzienny Psychiatryczny z Pododdziałem Rehabilitacji Psychiatrycznej. Zadanie realizowane było także w olsztyńskim Planetarium, Kinie „Helios” i Kinie „Awangarda 2” Teatrze Jaracza w Olsztynie a także na „ścieżkach zdrowia” w parku miejskim”Jakubowo”.

Czytaj więcej...

Kalejdoskop zdrowia

Zadanie publiczne „Kalejdoskop zdrowia-nowe przystanki” realizowany był w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym z Pododdziałem Rehabilitacji Psychiatrycznej. Zadanie realizowane było także w olsztyńskim Planetarium, Kinie „Helios” Teatrze Jaracza w Olsztynie a także na „ścieżkach zdrowia” w parku miejskim ”Jakubowo” w okresie od 01.05.2015 do31.10.2015r.

Czytaj więcej...

Programy

wm-logoZADANIA PUBLICZNE REALIZOWANE PRZY WSPARCIU FINANSOWYM ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W ROKU 2014

„Paleta kolorów- Barwy życia”

„Wiosna życia, czyli jak się nie dać starości”

„Przystanek zdrowie – nowe horyzonty”

„Drogowskazy - Wyprawa na leśną polanę po świeże powietrze”

Czytaj więcej...