Rzecznik praw pacjenta

Rzecznik praw pacjenta szpitala psychiatrycznego
Ewa Górko
tel. 89 678 53 66

Rzecznik

            Od lipca 2013 r. na terenie naszego Szpitala funkcjonuje Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego (Rzecznik), który jest pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie.

Funkcję tę pełni Ewa Górko.

Z pomocy Rzecznika mogą korzystać pacjenci tut. Szpitala oraz osoby działające w interesie pacjenta:  rodzina, przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub faktyczny.

Rzecznik pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.

(z wyjątkiem ostatniego piątku miesiąca- Rzecznik pełni swoją funkcję
w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym Psychiatrycznym w ZZOZ w Dobrym Mieście)

Przyjmuje interesantów osobiście w gabinecie znajdującym się
w budynku Administracji (pokój nr 28) w godz. 7.00-10.00 i 13.00-15.00 oraz na terenie oddziałów Szpitala w godz. 10.00-13.00.

Z Rzecznikiem  można kontaktować się telefonicznie: 

tel. stacjonarny: (0-89) 678 53 66 lub tel. komórkowy: 664 014 152

lub pisemnie na adres:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres pocztowy:

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
al. Wojska Polskiego 35,  10-228 Olsztyn

Zakres zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego wynika z art. 10 b ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882, ze zm.), jest to:

  1. pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem pacjenta ze szpitala psychiatrycznego;
  2. wyjaśnienie lub pomoc w wyjaśnieniu ustnych i pisemnych skarg;
  3. współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta;
  4. inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno - informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny;

Rzecznik, wykonuje swoje zadania, na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2006r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
(Dz. U. Nr 16, poz. 126, ze zm.),  w szczególności przez:

  1. przyjmowanie ustnych i pisemnych skarg pacjenta przebywającego w szpitalu psychiatrycznym, skarg rodziny pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby sprawującej  faktyczną opieką nad pacjentem oraz ocenę zasadności skargi;
  2. zapewnienie pacjentowi dostępu do informacji prawnej;
  3. pomoc w sporządzeniu i złożeniu skargi do kierownika szpitala psychiatrycznego lub innych instytucji;
  4. udzielanie pomocy pacjentowi wypisanemu ze szpitala psychiatrycznego, jeśli skarga została złożona w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu psychiatrycznym, a procedura rozpatrywania skargi nie została zakończona.

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego jest pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta i wykonuje swoje zadania przy pomocy tego Biura.

Kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:

ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: bpp.gov.pl

Bezpłatna infolinia: 800-190-590 czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00 – 21.00