Zespół Szkół Specjalnych

Dyrektor:
Kazimierz Ewertowski
tel. 89 526 54 29
 
Pokój nauczycielski:
tel. 89 513 15 63

 

   Zespół Szkół Specjalnych w Olsztynie funkcjonuje przy Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie przy Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży. Dzieci i młodzież mogą tutaj kontynuować naukę podczas okresu leczenia i terapii. W Zespole Szkół Specjalnych oprócz zajęć dydaktycznych prowadzonych w systemie klasowo lekcyjnym w oddziałach klas łączonych prowadzone są także zajęcia pozalekcyjne w grupach wychowawczo - terapeutycznych. Umożliwia się również udział uczniów w egzaminach klas VIII szkoły podstawowej podczas pobytu uczniów w szpitalu w terminach ich organizacji.

 

W skład zespołu wchodzą:

  • Szkoła Podstawowa nr 21 Specjalna dla Uczniów z Zaburzeniami Psychicznymi
  • XVII Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Uczniów z Zaburzeniami Psychicznymi obejmujące kształceniem z przedmiotów ogólnokształcących również uczniów szkół zawodowych, branżowych i technikum.