Zespół Szkół Specjalnych

Dyrektor:
Kazimierz Ewertowski
tel. 89 526 54 29
 
Pokój nauczycielski:
tel. 89 513 15 63

   Zespół Szkół Specjalnych funkcjonuje przy Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie. Dzieci i młodzież mogą tutaj kontynuować naukę podczas okresu leczenia. W placówce prowadzone są także zajęcia wychowawczo - terapeutyczne pozalekcyjne.

W skład zespołu wchodzą:

  • Szkoła Podstawowa nr 21 Specjalna dla Uczniów z Zaburzeniami Psychicznymi
  • Gimnazjum nr 19 Specjalne dla Uczniów z Zaburzeniami Psychicznymi.