Warsztaty i konferencje - Informacja

   Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie jest organizatorem warsztatów i konferencji, których głównym tematem jest szeroko pojęte zdrowie psychiczne.

Obecnie nie są organizowane żadne warsztaty ani konferencje.

   W przypadku organizowana wyżej wymienionych form szkolenia i doskonalenia zawodowego informacja o nich zostanie podana zainteresownaym z odpowiednim wyprzedzeniem.

   W tym miejscu będzie można również pobrać i przesłać zwrotnie wypełnione formularze uczestnictwa w organizowanych przez Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego warsztatach i konferencjach.