Depresja - kryzys globalny

   W dniu 9 października 2012r. o godzinie 11.00 w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie przy ulicy Parkowej 1 odbyła się konferencja szkoleniowa z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego pt. "Depresja - Kryzys globalny".

   Celem konferencji było zwórcenie społecznej uwagi na problematykę osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego, popularyzacja wiedzy o zdrowiu psychicznym w zakresie różnych aspektów depresji na różnych etapach życia człowieka oraz popularyzacja twórczości osób doświadczających kryzysów w zdrowiu psychicznym.

   Spotkanie odbyło się z inicjatywy Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie oraz Olsztyńskiego Stowarzyszenia Pomocy Psychicznie i Nerwowo Chorym w Olsztynie.

   Ogłoszono wyniki konkursów "Człowiek szczęśliwy" i "Maskotka oddziału". Na zakończenie wystąpił zespół "Paja Brava".

Tematyka konferencji:

  1. "Wstęp do depresji" - Lech Gadecki, specjalista psychiatra;
  2. "Depresje u dzieci i młodzieży" - Leokadia Burakiewicz; specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, konsultant wojewódzki;
  3. "Depresje wieku podeszłego" - Małgorzata Borkowska - Sztachańska, specjalista psychiatra;
  4. "Depresja a uzależnienia" - Maciej Plichtowski, specjalista psychiatra, specjalista psychoterapii uzależnień;
  5. "Specyfika środowiskowej opieki psychiatrycznej" - Tomasz Cieśliński, specjalista psychiatra;
  6. "Problemy pielęgnacyjne pacjentów z depresją" - Ewa Rozmanowska, specjalista w dzidzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego;
  7. "Problemy pielęgnacyjne w zespole depresyjnym wieku podeszłego" - Katarzyna Sachryn, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego;
  8. "Depresja - problem globalny" - Ewa Koziatek, psycholog.