Krótka informacja o Inauguracji "Nursing Now” Polska

mz longsize nursing

Inauguracja "Nursing Now" Polska.

Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię "Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.

Inauguracja Międzynarodowego Roku Pielęgniarki i Położnej w Polsce:

Nursing Now FacebookNursing Now YouTube

Depresja - kryzys globalny

   W dniu 9 października 2012r. o godzinie 11.00 w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie przy ulicy Parkowej 1 odbyła się konferencja szkoleniowa z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego pt. "Depresja - Kryzys globalny".

   Celem konferencji było zwórcenie społecznej uwagi na problematykę osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego, popularyzacja wiedzy o zdrowiu psychicznym w zakresie różnych aspektów depresji na różnych etapach życia człowieka oraz popularyzacja twórczości osób doświadczających kryzysów w zdrowiu psychicznym.

   Spotkanie odbyło się z inicjatywy Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie oraz Olsztyńskiego Stowarzyszenia Pomocy Psychicznie i Nerwowo Chorym w Olsztynie.

   Ogłoszono wyniki konkursów "Człowiek szczęśliwy" i "Maskotka oddziału". Na zakończenie wystąpił zespół "Paja Brava".

Tematyka konferencji:

  1. "Wstęp do depresji" - Lech Gadecki, specjalista psychiatra;
  2. "Depresje u dzieci i młodzieży" - Leokadia Burakiewicz; specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, konsultant wojewódzki;
  3. "Depresje wieku podeszłego" - Małgorzata Borkowska - Sztachańska, specjalista psychiatra;
  4. "Depresja a uzależnienia" - Maciej Plichtowski, specjalista psychiatra, specjalista psychoterapii uzależnień;
  5. "Specyfika środowiskowej opieki psychiatrycznej" - Tomasz Cieśliński, specjalista psychiatra;
  6. "Problemy pielęgnacyjne pacjentów z depresją" - Ewa Rozmanowska, specjalista w dzidzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego;
  7. "Problemy pielęgnacyjne w zespole depresyjnym wieku podeszłego" - Katarzyna Sachryn, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego;
  8. "Depresja - problem globalny" - Ewa Koziatek, psycholog.