ZP.3322.64.2020

Dostawa rękawic jednorazowych

Czytaj więcej...

ZP.3322.55.2020

Dostawa rękawic jednorazowych

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Czytaj więcej...

ZP.3322.53.2020

Obsługa rachunków bankowych oraz udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym dla WZLP w Olsztynie

 

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

 

Czytaj więcej...

ZP.3322.49.2020

Prace remontowo - budowlane wraz z towarzyszącymi robotami instalacyjnymi w obrębie części detoksykacyjnej Oddziału VII w WZLP w Olsztynie

 

Czytaj więcej...

ZP.3322.43.2020

Usługa transportu sanitarnego i medycznego oraz specjalistycznego transportu sanitarnego

Czytaj więcej...