ZP.3322.165.2018

Dostawy środków opatrunkowych, higienicznych i pieluchomajtek

Czytaj więcej...

ZP.3322.164.2018

Dostawy środków dezynfekcyjnych

Czytaj więcej...

ZP.3322.154.2018

Dostawy odczynników diagnostycznych do laboratorium WZLP w Olsztynie

Czytaj więcej...

ZP.3322.150.2018

Dostawa 365 elektronicznych kart podarunkowych dla pracowników Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

Czytaj więcej...

ZP.3322.146.2018

Wykonanie robót instalacyjno-budowlanych w zakresie:

„Wymiany i korekty wewnętrznej sieci hydrantowej szpitala w oparciu o opracowany i zatwierdzony przez rzeczoznawcę ds. p.poż projekt techniczny.”

Czytaj więcej...