ZP.3322.123.2018

Wykonanie robót instalacyjno-budowlanych w zakresie:

„Wymiany i korekty wewnętrznej sieci hydrantowej szpitala w oparciu o opracowany i zatwierdzony przez rzeczoznawcę ds. p.poż projekt techniczny.”

Czytaj więcej...

ZP.3322.119.2018

                 Zakup i dostawa obuwia profilaktycznego dla pracowników medycznych

Czytaj więcej...

ZP.3322.115.2018

Zapytanie cenowe na naprawę metodą bezwykopową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej

Czytaj więcej...

ZP.3322.111.2018

Dostawa i montaż 2 klimatyzatorów w pomieszczeniach apteki Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego

Czytaj więcej...

ZP.3322.109.2018

Dostawa aparatu EKG i 2 sztuk defibrylatorów

Czytaj więcej...