ZP.3322.25.2021

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe

Czytaj więcej...

ZP.3322.20.2021

Dostawa środków czystości do WZLP w Olsztynie

Czytaj więcej...

ZP.3322.21.2021

Sukcesywne dostawy tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych

Czytaj więcej...

ZP.3322.18.2021

dostawa logo

 

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w imieniu WZLP w Olsztynie

podczas prowadzonych prac remontowo-instalacyjnych (remont oddziałów ogólnopsychiatrycznych nr II i III, wykonaniem szatni zbiorczej personelu oraz wymianą głównego dźwigu osobowo towarowego – zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Osi Priorytetowej 9 – „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych” Działania 9.1 – „Infrastruktura ochrony zdrowia” Poddziałania 9.1.1 – „Rozwój specjalistyczny usług medycznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wg zawartej Umowy Nr RPWM.09.01.01-28-0040/20-00 z dnia 23 listopada 2020 r.,w zakresie robót ogólnobudowlanych i konstrukcyjnych, instalacyjnych sanitarnych z wentylacją i klimatyzacją oraz robót elektroinstalacyjnych w tym „niskoprądowych” (instalacje, SSP, SWiN, CCTV i telefoniczna)

Czytaj więcej...

ZP.3322.8.2021

Sukcesywne dostawy środków higienicznych jednorazowego użycia (pieluch, majtek, wkładek)

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

  1. ZP.3322.07.2021