ZP.3321.04.2019

Dostawa elektronicznych kart podarunkowych dla pracowników Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

Czytaj więcej...

ZP.3321.03.2019

Dostawy mleka i jego przetworów do działu żywienia Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie.

Czytaj więcej...

ZP.3321.01.2019

Dostawy leków do apteki szpitalnej

Czytaj więcej...

Plan zamówień publicznych 2019

Plan zamówień publicznych na 2019

Czytaj więcej...

ZP.3321.21.2018

Remont i dostosowanie Oddziału I Ogólnopsychiatrycznego do funkcji Oddziału obserwacyjnego z jednoczesnym uwzględnieniem likwidacji barier architektonicznych a także wykonaniem dodatkowego zewnętrznego dźwigu osobowo-towarowego w WZLP w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego nr 35 działka nr 2 obręb 25

Czytaj więcej...