ZP.3321.20.2020

Dostawa mleka i jego przetworów do Działu żywienia WZLP w Olsztynie

Czytaj więcej...

ZP.3321.19.2020

dostawa logo

Remont i modernizacja Oddziałów Ogólnopsychiatrycznych, wykonanie szatni zbiorczej personelu łącznie z zakupem niezbędnego wyposażenia do remontowanych powierzchni oraz wymiana głównego dźwigu szpitalnego osobowo-towarowego w WZLP w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego nr 35 działka nr 2 i nr 4 obręb 25 w ramach realizacji projektu pod nazwą: „Remont i modernizacja oddziałów szpitalnych ogólnopsychiatrycznych WZLP w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Osi Priorytetowej 9 – „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych” Działania 9.1 – „Infrastruktura ochrony zdrowia” Poddziałania 9.1.1 – „Rozwój specjalistyczny usług medycznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wg zawartej Umowy Nr RPWM.09.01.01-28-0040/20-00 z dnia 23 listopada 2020 r.

Czytaj więcej...

ZP.3321.16.2020

Dostawy leków do Działu farmacji szpitalnej WZLP w Olsztynie

Czytaj więcej...

ZP.3321.15.2020

Dostawy leków do działu farmacji szpitalnej WZLP w Olsztynie

ZMIANA WZORU UMOWY I FORMULARZA CENOWEGO

Czytaj więcej...

ZP.3321.13.2020

Dostawa arykułów spożywczych do działu żywienia WZLP w Olsztynie

Czytaj więcej...