ZP.3321.21.2018

Remont i dostosowanie Oddziału I Ogólnopsychiatrycznego do funkcji Oddziału obserwacyjnego z jednoczesnym uwzględnieniem likwidacji barier architektonicznych a także wykonaniem dodatkowego zewnętrznego dźwigu osobowo-towarowego w WZLP w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego nr 35 działka nr 2 obręb 25

Czytaj więcej...

ZP.3321.20.2018

Dostawy artykułów spożywczych do działu żywienia WZLP w Olsztynie

Czytaj więcej...

ZP.3321.19.2018

Remont i dostosowanie Oddziału I Ogólnopsychiatrycznego do funkcji Oddziału obserwacyjnego z jednoczesnym uwzględnieniem likwidacji barier architektonicznych a także wykonaniem dodatkowego zewnętrznego dźwigu osobowo-towarowego w WZLP w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego nr 35 działka nr 2 obręb 25

Czytaj więcej...

ZP.3321.18.2018

Remont i dostosowanie Oddziału I Ogólnopsychiatrycznego do funkcji Oddziału obserwacyjnego z jednoczesnym uwzględnieniem likwidacji barier architektonicznych a także wykonaniem dodatkowego zewnętrznego dźwigu osobowo-towarowego w WZLP w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego nr 35 działka nr 2 obręb 25

Czytaj więcej...

ZP.3321.17.2018

Remont i dostosowanie Oddziału I Ogólnopsychiatrycznego do funkcji Oddziału obserwacyjnego z jednoczesnym uwzględnieniem likwidacji barier architektonicznych a także wykonaniem dodatkowego zewnętrznego dźwigu osobowo-towarowego w WZLP w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego nr 35 działka nr 2 obręb 25

Czytaj więcej...