ZP.3321.15.2020

Dostawy leków do działu farmacji szpitalnej WZLP w Olsztynie

ZMIANA WZORU UMOWY I FORMULARZA CENOWEGO

Czytaj więcej...

ZP.3321.13.2020

Dostawa arykułów spożywczych do działu żywienia WZLP w Olsztynie

Czytaj więcej...

ZP.3321.12.2020

Remont i modernizacja części obserwacyjno-diagnostycznej Oddziału III Ogólnopsychiatrycznego łącznie z zakupem niezbędnego wyposażenia do remontowanych powierzchni w WZLP w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego nr 35 działka nr 2 obręb 25

Czytaj więcej...

ZP.3321.09.2020

Dostawy mięsa i wędlin do działu żywienia WZLP w Olsztynie

Czytaj więcej...

ZP.3321.10.2020

Remont i modernizacja części obserwacyjno-diagnostycznej Oddziału III Ogólnopsychiatrycznego łącznie z zakupem niezbędnego wyposażenia do remontowanych powierzchni w WZLP w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego nr 35 działka nr 2 obręb 25

Czytaj więcej...